keka

x jedinica novca, ob. s prizvukom da je previše

Uzela mi je tristo keka za frizuru, a gle kak je to sfušala.