kefa

slušalica bežićnog telefona

Nisam ti se javila jer nisam znala kam sam kefu dela.