KBC

kratica za klinički bolnički centar

Kaže na vijestima da premještaju bolesnike iz KBC-a Dubrava.