kapija

turcizam za dvorišna vrata, posebno raširen u Slavoniji

Otvor ženo kapiju!