kafana

kafić, birc, preuzeto iz srpskog

Idem do kafane, da ne mislim na sive dane.