junfer

djevica/djevac

Kaj je lik stvarno junfer s 25 godina?
Kaj nikad nisi probao joint? Koji si ti junfer.