jsmz

u chatanju skraćeno za “ja sam za”

- Ćemo do grada večeras? – Jsmz