jogi

jogurt

Ako jedem mašćobni burek, moram uzet’ jogi.