jena poli uha

šamar, doslovno: jedna [šamarčina] pored uha

Nemoj bit bezobrazan jer ću ti dat jenu poli uha da ti zid da drugu!