Jela Strijela

igrački nadimak bivšeg nogometaša Joška Jeličića

Jela Strijela ima najbolju maramicu.