jeftilen

jeftino, jeftini materijal

daj ga čuj u ovoj šulji od jeftilena