jbtg

u chatanju skraćeno za “jebat’ ga”

Konzum ipak ne dijeli bonove od 600 kuna. Jbtg