jampi

pijan

Bio sam tako jampi da nisam potrefil bravu.