isfuran

koji je zastario, koji nije hip, koji je otrcan

Joj, ta cijela spika s vinima je tak isfurana da sad svi samo diskutiraju o kavama.