imberlan

lud, šašav

A jesi imberlana, naravno da ću te voziti.