imati smolu

imati peh, problem, biti u neprilici

Kaje rista, imaš smolu? Ideja je u redu no smola je u financiranju.