imati dunsta

imati pojma, znati bar malo o čemu

Zašto uopće njega pitaš za tumačenje, kad on nema dunsta o tome?