ima se, može se

o rasipništvu, ob. kao šaljiva kritika

Kupit ću si kauč. -Na rate? -Ne, odjednom. -Ima se, može se.