i naš don Pere ima kurac za svaki slučaj

narodna poslovica

Ije. I naš don Pere ima kurac za svaki slučaj.