hokejaši

starci koji hodaju s pomoću štapa

Baka mi je prešla u hokejaše.