hitlerica

frizura na razdjeljak

Mama ga je začešljala na hitlericu.