hemić

1. hemoroid/hemeroid
2. (Hemić) naziv za zagrebački klub Hemingway

2. Idemo suta u Hemić ili negdje drugdje?