hau jes nou

kako da ne, literal translation na engleski

Zatupnici pričaju odličan engleski… Hau jes nou!