hambi

odmilja za hamburger

Kad sam janpi, na putu kući uvijek uzmem hambi.