hambi

odmilja za burger

Dečki, jesmo dovoljno pijani za hambi?