haltati

Zaustaviti nekoga ili nešto

Idemo na more stopom, haltati ćemo nekog na naplatnim kućicama.