halav/a

prljav/a

Vrati’ se s treninga sav halav.