gužvara

velika gužva, gužvetina

Alaj će bit gužvara na ulicama jednom kad karantena završi.