gnjojivo

blago seljačka devijacija riječi “gnojivo”, s “nj” umjesto “n” na početku

Sine, deder dodaj gnjojivo.