gljivarenje

Besciljno lutanje ili gubljenje vremena.

Gljivario sam po gradu pola sata pa otišao doma.