g.o.

kratica za “godišnji odmor”, često se koristi se u internim formularima u firmama

Za Melisu piše da je g.o.