fundati

grditi, špotati, čak i premlatiti

Sjebal sam auto, stari me bu doma fundal!