fufa

Žena za koju se smatra da ulaže samo u vanjštinu, laka žena.

Nogometaši izlaze samo s fufama.