ftikavati se

miješati se (u nečije privatne interese ili poslove)

Nikak se nebi štel ftikavati v te stvari