frkafulj

nešto zavinuto, ukoso bačeno i sl.

Dodal mi je frkafulj u pingaču pa sam spušil zadnju partiju.