fridž

prema engl. fridge, hladnjak, frižider

Fridž je pun kao da nismo studenti!