fratrovka

Frizura slična onoj kakvu su nosili redovnici franjevačkog reda :-)

Gle malog kakvu fratrovku fura.