Francuz

Pripadnik albanske manjine ili pridoslica s Kosova.

Ma, ne da mi se ići tamo, sve je puno francuza.