francuz

dugački uski kruh, baget (baguette)

Kupi dva bijela francuza i jedan integralni.