formulacija

namjerni misnomer riječi formacija; odnosi se na formacije sportskih momčadi

Uzeo je Brazil i ima novu formulaciju.