fonja

kanalizacija ili septička jama

Fuj, nešto smrdi po fonji.