foff

u chatanju skraćeno za “fuck off”

Hoćeš item? Foff