flojsa

Žena koja izgledom ili ponašanjem evocira sumnjiv moral, laka žena

Jesi mu vidjela ženu, izgledala je kao zadnja flojsa.