FL

u računalnim igrama, posebno sportske tematike, kratica za Friendly league (prijateljska liga)

Slabo je ljudi, ne igra se više toliko FL-ova.