Filti

jedan od aliasa repera Fila Tilena (Filti sugerira prljavštinu u umu i rimama)

A sada Fil Tilen aka Fil Ti.