fiks

jedna doza droge koja se uzima intravenski

Nemam ni za fiks.