faulirati

izvršiti sportski prekršaj na kome

Faulirao ga je!