faul

prekršaj u sportu

Koji je to faul bio! A sudac se pravi blesav.