faliti

pogriješiti, fulati

Samo ravno, ravno i skreneš, ne mo’š falit.