fajnštimeri

vijci za fino ugađanje žica na gudačkom instrumentu

još malo je dignuo žicu fajnštimerom